خـانــه هـوشـمنــد

خانه هوشمند خانه‌ای است که از فناوری برای خودکارسازی و کنترل عملکردهای مختلف خانه مانند روشنایی، دما، امنیت و سرگرمی استفاده می‌کند. این کار را می‌توان با استفاده از دستگاه‌ها و لوازم هوشمند، که می‌توان از طریق یک برنامه یا دستیار صوتی کنترل کرد، انجام داد. برخی از دستگاه‌ها و لوازم خانگی هوشمندی که می‌توانید در خانه هوشمند خود استفاده کنید عبارتند از: چراغ های هوشمند، ترموستات های هوشمند، قفل های هوشمند، سنسورها، دستیارهای صوتی و… می باشند.

خانه هوشمند
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید