درب شـیشـه ای بـیـمـارسـتـانـی

درب شیشه‌ای بیمارستانی یک نوع درب است که از شیشه یا شیشه‌های دوجداره ساخته می‌شود و به عنوان یک الگوی شیشه‌ای شفاف برای ایجاد تراکم نور و دید بین بخش‌های مختلف بیمارستان استفاده می‌شود. این نوع درب در بیمارستان‌ها به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. این درب‌ها معمولاً در اتاق‌های بستری، اتاق‌های عمل، اتاق‌های مشاوره، ورودی‌ها و خروجی‌ها، و مناطق دیگر بیمارستان قرار می‌گیرند. درب های شیشه ای بیمارستانی باید ویژگی هایی مانند ضد آتش بون، ایمنی، قابلیت شستشو و ضدعفونی و قابلیت تنظیم فشار هوا را دارا باشند. درکل، درب‌های بیمارستانی باید به طور همزمان ایمنی، عملکرد، بهداشت و راحتی را ترکیب کنند. استفاده از مواد با کیفیت و مطابق با استانداردهای مربوطه در ساخت درب‌های بیمارستانی بسیار مهم است تا بهبودی محیط بیمارستان و ارایه مراقبت‌های بهتر برای بیماران را تضمین کند.

درب شیشه ای
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید