درب شـیشـه ای دسـتـی

درب شیشه‌ای دستی، دربی است که برای باز و بسته کردن آن نیاز به قدرت فیزیکی انسانی است. این نوع درب‌ها معمولاً با استفاده از مفصل‌ها و قفل‌ها ساخته می‌شوند و در صورت نیاز می‌توانند به صورت دستی باز و بسته شوند. درب‌های شیشه‌ای دستی یکی از نوع‌های رایج در ساختمان‌ها و فضاهای تجاری هستند. آنها به دلیل شفافیت شیشه و ظاهر زیبا، بهبود نورپردازی و ایجاد احساس فضای بازتر و روشن‌تر در مکان مورد استفاده می‌شوند. همچنین، این نوع درب‌ها امکان دیدن به داخل و خارج فضا را فراهم می‌کنند و ارتباط بین فضاها را تقویت می‌کنند.  باز و بسته کردن درب به صورت دستی، به افراد اجازه می‌دهد تا به آسانی و بدون نیاز به سیستم‌های خاصی درب را باز و بسته کنند. این درب‌ها  نصب قفل و سیستم امنیتی دارند.

درب شیشه ای
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید