درب ضــد سرقــت

درب ضد سرقت نوعی درب است که برای افزایش امنیت خانه یا محل کار شما طراحی شده است. این درب ها از مواد و ساختار قوی تری نسبت به درب های معمولی ساخته شده اند و به ویژگی های امنیتی اضافی مانند قفل های چند نقطه ای و پین های ضد برش مجهز شده اند. درب های ضد سرقت انواع مختلفی دارد که عبارتند از : درب ضد سرقت فلزی، درب ضد سرقت چوبی، درب ضد سرقت کامپوزیت می باشد. نصب درب ضد سرقت باید توسط یک نصاب ماهر انجام شود. نصب نادرست می تواند به طور قابل توجهی از امنیت درب بکاهد. در نتیجه درب ضد سرقت یک گزینه عالی برای افزایش امنیت خانه یا محل کار شما است. هنگام انتخاب درب ضد سرقت، بودجه، نیازهای امنیتی، عایق صدا و حرارت و زیبایی را در نظر بگیرید.

درب ضد سرقت
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید