درب کـرکـره پـارکـیـنـگ

درب کرکره پارکینگ نوعی درب اتوماتیک است که برای باز و بسته کردن درب‌های پارکینگ استفاده می‌شود. این نوع درب از تیغه‌های افقی ساخته شده است که به صورت موازی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. موتور درب کرکره پارکینگ از نوع الکترومکانیک یا الکتروهیدرولیک است. موتورهای الکترومکانیک از یک موتور الکتریکی و یک گیربکس برای حرکت دادن درب استفاده می‌کنند. موتورهای الکتروهیدرولیک از یک موتور الکتریکی و یک پمپ هیدرولیک برای حرکت دادن درب استفاده می‌کنند.

درب کرکره پارکینگ
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید