راهـبـنـد اتـومـاتـیـک سـتـونـی

راهبند اتوماتیک ستونی یکی از انواع راهبند اتوماتیک است که از یک ستون عمودی و یک بازوی افقی تشکیل شده است که با استفاده از یک موتور الکتریکی حرکت می‌کند. بازوی راهبند اتوماتیک ستونی به صورت عمودی در داخل ستون قرار می‌گیرد و با باز شدن موتور، به صورت عمودی از داخل ستون خارج می‌شود. در صورت انتخاب صحیح راهبند اتوماتیک ستونی می‌توانید از مزایای زیادی مانند سهولت استفاده، سرعت عمل، امنیت، و کنترل تردد بهره‌مند شوید.

راهبند اتوماتیک ستونی
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید