راهـبـنـد اتـومـاتـیـک مـیـلـه ایی

راهبند اتوماتیک میله ایی یکی از انواع راهبند اتوماتیک است که از یک ستون عمودی و یک میله افقی تشکیل شده است که با استفاده از یک موتور الکتریکی حرکت می‌کند. میله راهبند اتوماتیک میله ای در داخل ستون قرار می‌گیرد و با باز شدن موتور، از داخل ستون خارج می‌شود. راهبند اتوماتیک میله ای یک سیستم کنترل دسترسی کارآمد و ایمن است که می‌تواند برای کنترل تردد در مکان‌های مختلف استفاده شود. در صورت نیاز به کنترل تردد خودروها در مکان‌هایی با بودجه محدود، راهبند اتوماتیک میله ای گزینه مناسبی است.

راهبند اتوماتیک میله ای
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید