راهـبـنـد اتـومـاتـیـک

راهبند اتوماتیک یک سیستم کنترل دسترسی است که برای کنترل تردد خودروها در ورودی و خروجی مکان‌هایی مانند پارکینگ‌ها، مجتمع‌های مسکونی، ادارات و سازمان‌ها استفاده می‌شود. راهبند اتوماتیک با استفاده از یک کنترل‌کننده، یک یا چند ریموت کنترل، و در برخی موارد سنسورهای امنیتی مانند فتوسل یا چشم جانبی کار می‌کند. کنترل‌کننده وظیفه ارسال فرمان به موتور راهبند برای حرکت دادن بوم راهبند را بر عهده دارد. ریموت کنترل نیز برای ارسال فرمان به کنترل‌کننده از راه دور استفاده می‌شود. فتوسل و چشم جانبی برای جلوگیری از برخورد بوم راهبند با خودروها در هنگام باز و بسته شدن استفاده می‌شوند.

راهبند اتوماتیک
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید
جـهت دریافـت راهـنمایی و مـشاوره بـا مـا در تـماس باشـید